artikler

Maleri af Severin Jørgensen, FDB’s skaber og ideolog.

„De Andelsfolk, der har nægtet at yde Støtte til Andelsbankens Rekonstruktion ved Tegning af Andele og derved har forvoldt Bankens Undergang, har paataget sig et stort og tungt Ansvar.“

Sådan sagde Severin Jørgensen fra FDB i sommeren 1925. Men var det et rimeligt synspunkt?

Læs mere