artikler

Forsiden af Fællesindkøbets første katalog fra 1901.

Før og efter år 1900 opstod der en masse foreninger inden for mejeriområdet. Som tidligere mejerikonsulent – og nu landmand med malkekvæg og eget mejeri – havde de Anders Nielsens interesse. Men som organisationsmand så han dem nu gerne samlet i nogle centrale foreninger …

Læs mere