artikler

Opfordring i Andelsbladet 1916 om støtte til et nyt andelsselskab „til Indkøb og eventuel
Fabrikation af Kunstgødning“.

„Naar vi møder enkeltvis, regnes vi for Ingenting, naar vi møder i Flok og Samling, er vi en Magt.“ Sådan agiterede Anders Nielsen forud for oprettelsen af DAG i 1916. Kunne man have et andelsselskab til at indkøbe foderstoffer, kunne man vel også have et til at købe gødningsvarer …

Læs mere