artikler

Uddrag af et interview med Anders Nielsen omkring smørmærkesagen, Aarhus Amtstidende 1. marts 1910.

„Foranlediget ved Landbrugsministeriets Udtalelser i Folketinget den 22. Februar har vi nu maattet løbe Spidsrod gennem samtlige danske Dagblade“ – Anders Nielsen blev udsat for en regulær pressehetz i forbindelse med balladen omkring smørmærkeloven i 1910. Den var svær at sluge …

Læs mere